• خیلی ساده و راحت محصول مورد نظرتان را انتخاب کنید .
  • می توانید توسط جستجو کردن به انتخاب بپردازید.
  • برای ادامه شماره موبایل خود را وارد کنید یک کد برای شما پیامک می شود که باید ان را وارد کنید.
  • شما میتوانید تعداد کالا را افزایش یا کاهش دهید .همچنین امکان حذف کالا از سبد وجود دارد .
  • آدرس تحویل سفارش خود را انتخاب نمایید.امکان تغییر یا ویرایش ادرس در این مرحله وجود دارد .
  • همچنین آدرس و مشخصات تحویل گیرنده قابل تغییر است
  • برای تکمیل خرید خود شیوه ارسال وبازه زمانی سفارش خود را انتخاب کنید.
  • هزینه ارسال سفارشات در شیراز برای مبلغ 430 هزار تومان به بالا رایگان است و سایر شهرها با توجه به مسافت یک هزینه پست دارند که در این قسمت مشخص است .
  • در آخرین مرحله میتوانید شیوه پرداخت سفارش خود را انتخاب کنید
  • سفارش شما با موفقیت ثبت شد، سیستم به شما یک کد پیگیری با محتویات فاکتور نمایش میدهد.